MAROundPARTNER » Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Copyright en gebruiksrecht

Het copyright voor de MAROundPARTNER newsroom is in handen van MAROundPARTNER GmbH, München (Duitsland). Het gebruiks- of auteursrecht van de aangeboden teksten en foto’s is in handen van de vermelde respectievelijke aanbieder. De afdruk resp. het gebruik voor publicatie van de teksten en foto’s is uitsluitend vrij van honorarium toegestaan aan de daartoe geautoriseerde bedrijven en personen.

 

Autorisatie voor het gebruik van de foto’s

De foto’s in deze newsroom worden door de aanbieders ter beschikking gesteld. De aanbieder is telkens in het foto-onderschrift aangegeven. MAROundPARTNER wijst iedere aansprakelijkheid af voor het geval dat bij een foto de gebruiksrechten tussen de aanbieder en de fotograaf resp. de eigenaar van de rechten niet opgehelderd zijn. Aanspraken daaruit dienen, indien gegrond, aan de in het foto-onderschrift vermelde aanbieder gericht te worden.

De foto’s in deze newsroom staan uitsluitend de media, de voor de media werkzame journalisten alsook freelance medewerkers, die voor de media werken, kosteloos en vrij van honorarium ter beschikking. Onder media wordt verstaan: print-, radio- en televisiemedia alsook online-platformen met een mediakarakter. Particulieren alsook reclamebureaus, ontwerpstudio’s, P.R.- en internetbureaus alsook andere personen, die hier niet uitdrukkelijk als geautoriseerde gebruiker vermeld zijn, is het gebruik van de foto’s voor eigen gebruik resp. voor klanten of derden expliciet niet toegestaan, tenzij, de aanbieder haar schriftelijke goedkeuring daartoe gegeven heeft. De verkoop van foto’s uit deze databank is niet toegestaan. Voor misbruik van de foto’s wijst MAROundPARTNER iedere aansprakelijkheid af.

De foto’s mogen uitsluitend in samenhang met informatie of een aanbod van de betreffende aanbieder uit de MAROundPARTNER newsroom gebruikt worden. Ieder ander gebruik is niet toegestaan en leidt tot een eis tot schadeloosstelling op basis van het auteursrecht. De gebruikte foto’s moeten van de vermelding van de aanbieder en, indien aangegeven, van de fotograaf voorzien worden.

 

Autorisatie van het gebruik van de teksten

Het gebruik van de teksten uit deze newsroom is aan alle media en bovendien aan alle andere geïnteresseerde personen vrij van honorarium toegestaan. De herkomstvermelding van “MAROundPARTNER” is gewenst, maar niet verplicht. De verkoop van teksten uit deze databank is niet toegestaan.

 

Aanwijzingen, wensen, vragen

Uw aanwijzingen en wensen ontvangen wij graag per e-mail. Wanneer de aangeboden fotoresolutie niet toereikend is, meld ons dan a.u.b. de gewenste kwaliteit en vermeld daarbij op welke wijze u de levering wenst (e-mail, ISDN). Bij onduidelijkheden voor wat betreft het gebruik van tekst- en fotomateriaal uit de MAROundPARTNER Newsroom dient u zich a.u.b. te richten tot MAROundPARTNER GmbH, Werbung und Public Relations, D-80687 München (Duitsland), Lutzstraße 2, telefoon +49-89-5471180, fax +49-89-54711810, t.a.v. mevrouw Heidi Wahr, hwahr@maropublic.com. Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij u van andere dan de in deze databank vermelde klanten geen tekst- of fotomateriaal ter beschikking kunnen stellen.